Emma1 - Emma Jeskanen

Mình quê ở Phần Lan, nhưng trong quá trình du lịch thì mình rất thích thời tiết tại Úc, bầu không khí thoải mái và con người thân thiện nơi đây đã khiến mình muốn ở lại lâu hơn và quyết định theo học tại đây.

Emma Jeskanen